KLD-logo-concept-kleiner


Door en voor leden

Op deze (en vervolg) pagina (’s) vind je informatie die voor de leden belangrijk zijn.
Over de gang van zaken binnen het Kunstlab en de Vereniging Van Creatieven (VVC), de organisatie en gemaakte afspraken.

Jouw Kunstlab
Het Kunstlab is het platform van de leden: je kunt werk verkopen, exposeren, cursussen geven of volgen en alles wat je verder op creatief gebied bedenkt.

Kennismaken
Ieder nieuw lid krijgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Een lid van werkgroep nieuwe leden neemt hiervoor contact met je op.
In dit gesprek wordt de gang van zaken uitgelegd wat betreft de winkel, de exposities en kun je de werkgroep van je keuze aangeven. Je kunt natuurlijk ook met vragen bij je contactpersoon terecht.

Ongeveer twee keer per jaar organiseren we een verenigingsdag waarin ontmoeten en plezier centraal staan. De eerste verenigingsdag vond plaats op 17 juni j.l. en was een groot succes. De meest recente bijeenkomst was het supergezellige nieuwjaars buffet op 12 januari 2018.
Niet te missen, de manier om iedereen te leren kennen!

Werkgroepen
Het Kunstlab (de VVC) wordt beheerd door de leden zelf. Van de leden wordt daarom verwacht dat zij naar vermogen een bijdrage hierin leveren.
Je kunt je talent inzetten waar je wilt. Er zijn verschillende werkgroepen,
je vindt ze hier >

Update’s
Het
bestuur van de VVC vergadert 1x per maand. De werkgroepen mailen voor die vergaderingen een kort verslag aan het bestuur.
Na iedere bestuursvergadering wordt aan de leden een zogenaamde “update” verstuurd, waarin je het laatste nieuws van alle werkgroepen kunt lezen, alsmede bestuurszaken en bestuursbesluiten. Houd je e-mail dus in de gaten!


Social media
Het Kunstlab beheert een naast deze website ook Facebookpagina: https://www.facebook.com/KunstlabDoesburg én een besloten pagina voor leden: https://www.facebook.com/groups/kunstlabdoesburg/. Voor deze laatste pagina kun je je aanmelden als je een Facebook account hebt.