KLD-logo-concept-kleiner


Winkelgroep

De winkel van het Kunstlab wordt bemenst door een enthousiaste groep vrijwilligers die 1 dagdeel per week of 14 dagen, of gewoon af en toe een middag in de winkel willen staan. Er is ook een invallijst (dan kun je worden opgeroepen in geval van nood).

Vooral voor leden die hun spullen in de winkel verkopen is het leuk en leerzaam om in contact met klanten te komen en te vertellen over hun eigen werk èn dat van de andere leden.

Mieke Wijnakker coördineert de winkel(groep). Je kunt je bij haar
aanmelden als je het leuk vindt (af en toe) in de winkel te helpen. Als jouw spullen in de winkel verkocht worden vragen we je iets nadrukkelijker om ook af en toe mee te komen helpen. Voor wat hoort wat, toch?

De winkelgroep komt 1 x per maand in het Kunstlab bij elkaar om de winkelbezetting voor de volgende maand vast te stellen.
Hieronder het vergaderrooster van de winkelgroep voor 2018:

 • 23 Januari dinsdag 11.00 uur
 • 21 Februari woensdag 13.30 uur
 • 22 Maart donderdag 19.30 uur
 • 20 April vrijdag 11.00 uur
 • 22 Mei dinsdag 13.30 uur
 • 20 Juni woensdag 15.30 uur
 • 19 Juli donderdag 19.30 uur
 • 24 Augustus vrijdag 11.00 uur
 • 18 September dinsdag 13.30 uur
 • 24 Oktober woensdag 15.30 uur
 • 22 November donderdag 19.30 uur
 • 18 December dinsdag 11.00 uur