VVC-logo-A


De Vereniging Van Creatieven is opgericht in november 2013.

Het huidige bestuur bestaat uit:
- Yvonne Bilderbeek - voorzitter
- Anke Vahrmeijer - penningmeester
- Elma van Kruijssen - communicatie
- Emmie Martijn - lid
- André Denekamp - lid

Het bestuur wordt bijgestaan door:
- Hans van der Maas - financiën
-
afgevaardigden uit de werkgroepen

Bestuur en afgevaardigden uit de werkgroepen vormen samen de verenigingsraad (VR)
- de VR vergadert 1x per maand
- de bestuursleden zitten bij toerbeurt deze vergaderingen voor m.u.v. Elma van kruijssen (notulist)
- alle leden van de VR hebben stemrecht
- de afgevaardigden werkgroepen vertegenwoordigen hun werkgroepen (en niet hun persoonlijke standpunten)
- punten waarover besloten moet worden worden voorafgaande aan de vergadering van de VR in de werkgroepen besproken
- besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen

Voor agendapunten en/of vragen en opmerkingen voor de VR kunt u mailen naar
Elma van Kruijssen
De doelstelling van de VVC:

„Het bevorderen van de creativiteit op ieder denkbaar terrein”

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:
  • het verenigen van creatieven
  • het bieden een podium aan creatieven
  • het beheren van het KunstLab in Doesburg
  • het samenwerken met inwoners en bezoekers van Doesburg, organisaties en (culturele) instellingen, maatschappelijke groeperingen, ondernemers / bedrijven, gemeenten en scholen

Bekijk hier het
projectplan van Kunstlab Doesburg en de statuten van de VVC.